Mäntän Seudun Nuuskut ry:n vuosikokouksessa jaettavat kiertopalkinnot:

Muut kiertopalkinnot:


Muita muistamisia vuosien saatossa

Suomen Noutajakoirajärjestö lahjoitti viime vuonna 30-vuotisjuhlassa meille 50 euron arvoisen shekin annettavaksi ihmiselle, joka on ollut aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa.
Mäntän Seudun Nuuskujen johtokunta päätti 12.4.2013 pidetyssä kokouksessa lahjoittaa shekin Arja Hartmanille, Jämsästä. Arja on ollut aktiivisesti mukana eri tapahtumissa keittiön puolella. Iso kiitos Arjalle toimivasta ruokahuollosta!